Tankar för kvartalet


Vad läser du?


               Vid varje jul brukar det i vår familj komma fram böcker som ivrigt genomsöks. Så även denna sistlidna jul. För min del blev det en roman med verklighetsunderlag. Den handlar om en händelse som är en start för demokratin i vårt land. En grupp människor som kommit till en personlig tro på Gud och låter döpa sig på baptistiskt vis, det vill säga genom nedsänkning av hela kroppen i vatten. Det skedde i havet utanför Vallersvik. Därefter bildade man en församling där både män och kvinnor hade lika rösträtt. Detta skedde 1848, alltså långt innan kvinnor hade allmän rösträtt i Sverige. Till detta beslut hade man kommit genom att på egen hand, trots Konventikelplakatet, läsa Bibeln och följa den.     


                 Vi ser vad läskunnigheten kan leda till. Tyvärr saknar än i dag  en alltför stor del av mänskligheten denna förmån, att kunna läsa. Vi ser det hos en del flyktingar som kommer hit. Vi har sett det i de länder dit missionen nått. Men tack vare missionella insatser kan fler och fler läsa och därmed ökar folkens livskvalitet. Det är en följd av Missionens arbete och när man kan läsa Bibeln får man ännu en fördel: Tron på en kärleksfull Gud ger hopp även för evigheten. Livet får en ny mening trots allt svårt som möter oss här.


                Vad läser du? Kanske bibeln är din nästa bok som kan bli din bästa bok. Den ger tro och hopp för kommande tider.


Lycka till!


Hälsningar Rune Onelöv