Tankar för kvartalet
Landet som flyter av mjölk och honung


Uttrycket kanske inte beskriver något av de områden jag eller du känner till men så beskrevs det utlovade landet

– Kanaans land -  för det hebreiska folket en gång. Gud hade en plan för sitt egendomsfolk, att de skulle få ärva

och bo på ett område som var rikt på livsmedel.


Löftet gavs till Mose när han en helt vanlig arbetsdag i öknen såg en brinnande buske som inte förtärdes av elden

– 2 Mosebok kapitel 3. Där vid busken möter han Gud som ger honom denna framtidsvy för det folk han skulle leda

ur fångenskapen i Egypten.


När folket – hebréerna – senare bespejade Kanaans land från ökensidan rapporterades om ett land som var så rikt

på förnödenheter – ett land som flyter av mjölk och honung - enl. 4 Moseboken kapitel 13 och 14.


Har Gud en god plan för mänskligheten eller var detta löfte något som endast hör historien till?


När Jesus beskriver sig som den gode herden i Johannes kapitel 10 vers 10 och 11 lägger han till följande:

jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.


Ordet överflöd kanske kan missförstås i vår tid. Det syftar inte i första hand på pengar och materiell välfärd utan

framför allt på ett liv fyllt av kärleksfulla och goda relationer både till Gud och medmänniskor. Jesus hade ju Guds

uppdrag att berätta för oss människor om Guds plan för oss i alla generationer. Jesus tar också på sig uppgiften att

leda var och en som vill följa i hans spår till ett rikt liv här på jorden i väntan på det fullkomliga som tar vid efter

detta jordelivet.

 

Det här året har ju mest handlat om virussmitta och begränsad rörelsefrihet i våra mediers rapportering. Pulsen

i livet har bromsat in och därmed i mångas tycke har livskvalitén blivit sämre. Samtidigt har naturen och växterna

återhämtat sig kanske också för att vädret har tillhandahållit både värme och väta hittills. Lantbrukarnas höskörd

som jag kan betrakta på mina dagliga promenader är bättre än på många år.

 

Mina iakttagelser på mina morgonpromenader av den prunkande växtligheten påverkas av den bibliska bilden av

Guds löfte till Hebréerna och Jesu löfte till sina efterföljare – ett land som flyter av mjölk och honung – resp. ett

Liv i överflöd.


Är det så att Gud vill säga oss människor genom händelserna i år att - När ni bromsar in er konsumtion och söker

efter värden i livet som har med goda relationer att göra så återhämtar sig naturen.

 

Jag tror att Gud har en god plan för alla nationer och folk och den goda planen är knuten till en livsstil som följer

Jesus i spåren. Likaväl som den kristna folkväckelsen i slutet av 1800-talet blev räddningen för Sverige som nation

kan tron på Jesus idag ge ett nytt hopp för framtida dagar.


Jesusorden från bergspredikan Matteus kapitel 6 vers 33 får bli avslutningen – sök först Guds rike och hans

rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

 

Håkan Persson

 

 

 
Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com