Tankar 

Mellandagarna –


Tiden mellan påsk och pingst var omvälvande för Jesu lärjungar. Han som varit deras ledare under tre år, han som undervisat dem och demonstrerat ett liv som det kan vara när Guds vilja får råda, han är nu på väg bort.

Snart firar vi Kristihimmelsfärdsdag och läser texten från Apostlagärningarna kap 1 som beskriver den händelse när Jesus lyfts inför lärjungarnas ögon upp till himlen.


Även om änglar berättar för dessa vilsna lärjungar att Jesus ska komma tillbaka, så var det nog svårt för dem att tänka på framtiden. Visserligen hade Jesus lovat att de skulle bli utrustade med kraft för det framtida uppdraget och han syftade då på den helige Anden, men de upplevde säkert bara en tomhet och saknade livet tillsammans med sin mästare.

Mellandagarna för lärjungarna tillbringades mest i avskildhet. Det berättas att de höll till i den sal på övervåningen som de brukade vara i (Apg.1:13).


Det finns många slag av ”mellandagar” – mellan jul och nyår eller dagarna mellan det jobb jag fick lov att lämna till den eventuella nya anställning som jag inte vet något om. För den unga generationen kan det vara mellandagar efter studenten innan det klarnar vad nästa steg blir, yrkesutbildning, jobb eller annat.


Vi är väl i något slags ”mellandagar” vad gäller pandemin. Vi har alltmer lärt oss leva på distans men kommer det att bli ett liv i full frihet efter pandemin? Vi hoppas att vaccinationen av befolkningarna ska hjälpa oss till friheten igen. Visst saknar du och jag gemenskapen med andra, när vi kunde stanna till hos någon lite oplanerat och ta en kopp kaffe tillsammans eller kanske så här års planera för semesterresan utan att behöva tänka på vaccinationscertifikat eller in – eller utreseförbud.


”Han ska komma tillbaka” – Jesus alltså, ska komma tillbaka. Det är för mig en tröst som berättar att den allsmäktige, skaparen inte har övergett mänskligheten, han har tänkt sig en framtid tillsammans med oss. Oavsett den tid som måste passera tills detta sker så finns det hopp om återseende. Med Jesus på plats kommer det att bli ordning och reda ”i bygden”. Det ser jag fram emot – oavsett om det sker under min generation eller senare. Jesus är ju den som kan befria från allt som bryter ner och binder.


Med Guds välsignelse

Håkan Persson