Tankar 

Passionstiden vittnar om Guds kärlek            

Just nu har den tid på kyrkoåret som kallas för passionstiden börjat. Den slutar med att vi i kyrkorna firar påsk till minne av Jesu död på korset men även hans seger över döden genom sin uppståndelse på tredje dagen.

Ordet passion leder tankarna till hänförelse eller till något jag brinner för. Det kan vara en passion för att odla eller en passion att fotografera. I relationen mellan två människor kan förhållandet vara passionerat då ”de tu” har fullt fokus på varandra och deras relation upplevs inte på något sätt som en uppoffring eller kanske rättare, de är beredda att göra stora uppoffringar bara för att få vara med varandra.

I bibeln talas det om passion och i samma andetag talas om kärlek. Guds kärlek som Jesus vittnade om och som han slutligen bevisade under påsken hör ihop med offer. Det var genom att han offrade sig för oss människor genom sin korsdöd som vi kan ana vidden av Guds kärlek till oss alla. Det är tydligen värt stor uppoffring från Guds sida för att inte förlora relationen med oss människor.

I Johannes evangelium kapitel 15 vers 13 säger Jesus: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner …så just genom att Jesus gav sitt liv istället för att jag och du en gång ska behöva stå till svars för alla våra felsteg och elakheter har vi fått en aning om hur mycket Gud värderar dig och mig.

Precis som i relationen mellan människor är det med relationen till Gud – det måste till ett gensvar på den kärlekssignal som sänts ut. Om någon säger till en annan människa – jag älskar dig - så är detta uttalande riskfyllt till dess den andre svarar med samma motsvarande kärleksförklaring. Jag föreställer mig att det är på samma sätt med Gud som har gett sin kärlek till alla människor i alla generationer genom Jesus. Han väntar ivrigt på varje människas gensvar.

Passionstiden är ingen dyster period under kyrkoåret utan snarare den tid då jag särskilt påminns om Guds kärlek till mig och som jag vill ta emot och gensvara på.

Utifrån det citerade bibelordet kan jag tänka att jag ju kan ge mitt liv för mina vänner utan att mista livet. Jag kan ge min tid och min kraft till den eller de som behöver ett handtag och detta är i samma anda som den kärlek som Jesus visade.

Kanske årets passionstid kan bli som en stor kärleksförklaring mellan människor då vi t.ex. frågar varandra: "Vad kan jag göra för dig?" Detta kommer att förändra klimatet i vårt samhälle till det bättre – eller vad tror du?!

Håkan Persson