Tankar för kvartalet


En mästare på att skänka nytt liv


Näst intill dagligen har Sverige under det senaste halvåret fått via nyheterna veta hur många
som drabbats av viruset covid 19 och hur många som avlidit av samma virusangrepp.


Kampen för överlevnad har intensifierats genom att uppmuntra de institutioner som kan
tillverka vaccin att göra sitt yttersta för att snabba upp denna process. På visst håll har det i
förväg bokats X antal injektioner för att kunna säkerställa att vara först i raden av dem som
kan erbjuda ett skydd mot detta försåtliga lilla virus genom vaccination.


Sista helgen i september kan bibeltexten från Mark.5:35-43 bli föremål för utläggning i kyrkor
och kapell under temat ”döden och livet”.


Texten berättar om hur Jesus – som så ofta förut – omges av många människor, blir ombedd
av en föreståndare för en synagoga (kanske motsvarande kyrkoherde) att komma med honom
hem för hans dotter är svårt sjuk. Troligen hade denne föreståndare hört eller kanske sett hur
Jesu ”handpåläggning” botat andra sjuka. Nu satte han sitt hopp till Jesus.


Under tiden för deras samtal hade sjukdomen kulminerat så att dottern hade avlidit och
hoppet var ute för räddning. I texten står det att ”det inte är någon idé att besvära Mästaren
mer”.


Men Jesus uppmuntrar pappa kyrkoherden att hålla fast vid sin begäran om hjälp och Jesus
ställer nu sina steg hem till det sjuka lägret, hem till synagogföreståndaren. Han säger: ”Var
inte rädd. Bara tro” …och så kan vi läsa om hur Jesus utför ännu ett mirakel och ger livet åter
till den avlidna 12 åriga flickan.


Jesus var på bibelns tid en mästare på att ge nytt liv åt trasiga människor, vare sig det rörde
sig om en sjuk kropp eller en av skuld nertyngd människa som behövde hälsa och upprättelse
och kanske även behövde förlåtelse.


Jesus är även i vår tid en mästare på att skänka nytt liv till människor som blivit trasiga. Jag vet
om svårt belastade människor som fått full hälsa både till kropp och själ efter rop på ett
Jesusingripande. Ja, på något sätt har denna hjälp som Jesus står för kommit i skymundan i
denna pandemi. Självklart är sjukvård och vaccin välsignad hjälp som vi ska vara tacksamma
över och som har räddat många ur virusets grepp. Jag vill bara aktualisera Jesusbönen som
ett komplement i detta sammanhang som har visat sig vara verksam ända in i modern tid
och som skänkt nytt liv till människor över hela världen.


Med Guds välsignelse!


Håkan Persson

 

Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com