Tankar för kvartalet
Ett nådens år ….


… ja med det temat inleds det nya kyrkoåret som börjar första advent.


Bibeltexten som vi läser detta år hämtas från Matteus evangelium kapitel 21 verserna
1 – 9 och återger när Jesus rider in i Jerusalem. Redan i kapitel 19 berättar Matteus att
Jesus börjar vandringen från Galileen till Jerusalem. Jesus visste att där i huvudstaden
väntade uppgörelsen med dem som ogillade honom och som ville röja honom ur vägen
inte minst för den popularitet han rönte hos den breda folkmassan.


I kapitel 21 citeras ett profetord från skriftprofeten Sakarja, ett ord som nu gick i
uppfyllelse: ”Säg till dottern Sion: se din konung kommer till dig …”


Sion var en bild för Jerusalem och dess invånare. Jesus omtalas som den regent han är
tänkt att vara en gång i framtiden i samband med hans återkommande. Och han fick
verkligen en konungs mottagande, en försmak av vad som komma skall framöver. Det
står i bibeltexten i Matteus att –”hela staden kom i rörelse” – Ja, Jesus hade verkligen
skapat goda förhoppningar på en bättre tillvaro här på jorden för så många under de
tre år han vandrat runt i Israel. Många hade erfarit hur Jesus hade makt över sjukdomar
när han botade dem. De hade också sett hur han hade makt över naturens krafter när
han t.ex. stillade stormen på Genesarets sjö. Vi får heller inte glömma alla dem som
mötte honom som en mästare på att befria från skuld och skam. Man kan nog med fog
säga att Jesus hade åstadkommit en folkrörelse i landet Israel genom en folkväckelse.


Jag menar, med tanke på det ovan sagda, att vårt land, ja, vår värld behöver en
Jesusrörelse i nutid. Det behövs ett nådens ”klimat” i våra samhällen där vi människor
relaterar till varandra i en anda av samhörighet och respekt och kärlek. Den ende som
kan förverkliga en sådan rörelse, anser jag, är Jesus Kristus. Kunde han på tre år beröra
en hel nation i god riktning så kommer han att göra detta igen om inte förr så när han
kommer åter. Men redan nu i adventstid – i väntans tid – kan du och jag bekänna oss
till Jesus, eller rättare inbjuda honom som konung i våra liv, så att folkrörelsen redan
är på gång när han återvänder.


Till sist vill jag önska dig en välsignad advent – i väntans tid!


Håkan Persson
 

Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com