Tankar 

När tilltron till Jesus förändrar ett samhälle.
Texten i Matt. 8:5 - 13 berättar om den romerske officeren som ber Jesus om hjälp med sin tjänare som är sjuk.
Samtalet utmynnar i att officeren endast ”ber Jesus om ett ord”. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. (Läs gärna hela sammanhanget)
Jag förmodar att folket i Israel, vare sig det var judar eller hedningar, kände väl till det som hände runt snickarsonen från Nasaret. De allra flesta hade hört om hur sjuka och trasiga människor blivit friska och upprättade när de mött Jesus. Säkert var Jesuspersonen ett säkert samtalsämne utanför butiken eller vid sociala samlingar i allmänhet. ”Har du hört om min granne, min släkting” var kanske den inledande frasen när man träffades. Folk kunde säkert berätta om nya livsöden varje vecka om människor som fått hjälp av Jesus och blivit förvandlade.
I ett annat sammanhang i Mark.3:9 står det: Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att Han inte skulle bli trängd av folkmassan, för Han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att röra vid honom.
Rörelsen runt Jesus var ett faktum. Han hade introducerat ett hopp i nationen Israel, trots att landet var ockuperat av Romarriket. Vid ett tillfälle står det t.o.m. att de försökte göra honom till kung (Joh.6:14-15).
Jesus noterar för dem som fanns i hans närhet (enl. Matt.8:10) att denne officers tro på honom var något utöver det vanliga. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro, säger han. Det var alltså en invandrare som visade denna tilltro till Jesus.
Jag längtar efter något liknande i vår tid – en rörelse i Jesu efterföljd. Jag längtar efter att människor berättar för varandra om hur Jesus på ett mirakulöst sätt räddat från den obotliga sjukdomen, hur drogmissbruket helt försvann, eller hur Jesu förlåtelse räddat släkten från att helt splittras på grund av avundsjuka eller hat.
En sådan rörelse bygger på att enskilda personer inbjuder Jesus som Herre i sina liv och blir en efterföljare till honom.
Med förhoppning om att du som läser detta vill vara en del av Jesusrörelsen i modern tid med Guds välsignelse.
Håkan PerssonKjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  |  | kjulabaptist@telia.com