SEPTEMBER


 3   10 Gudstjänst, Mattias Gustafsson.

17  10  Gudstjänst, Pedher Skoog, nattvard.

28   14 Öppet hus i församlingshemmet.


OKTOBER


 1   10  Gudstjänst, Allan Ekstedt samt Monica o Anders Eklund. 

            Församlingsmöte.

15   10  Gudstjänst, Hans Lindstrand.

22    11 "Från hjärta till handling" Missionsmöte i Fristadskyrkan

26    14  Öppet hus, Arne och Ulf Jonsson.

29     11  Höstglöd i Elimkyrkan


NOVEMBER


12    10  Gudstjänst, Erik Lindberg

26     10  Nattvardsgudstjänst


DECEMBER


 3    10  Adventsgudstjänst, Håkan Persson och Inga-Lill Forsén
GUDSTJÄNST  

                      


                                               


T