Maj

Sön 7     kl 10    Frukost till förmån för "Ge för Livet". Andakt.

Sönd 21 kl 10    Ekumenisk gudstjänst vid Rördrommen.

Sönd 28 kl 10    Gudstjänst, Allan Ekstedt


Juni

Lörd 3    kl 18     Konsert med Hampegospel

Sönd 11 kl 10    Nattvard. Församlingsmöte


Juli

Sönd 2  kln10  Trädgårdsgudstjänst i Västertorpet, Håkan PerssonBibelläsning och bön alla tisdagar kl 19


         VÄLKOMMEN!


  

                      


                                               


T