Varje vecka finns en andakt att ta del av och som publiceras på YouTube. (länk finns på entrésidan)

Torsd  19 Getsemanekväll med nattvard

 Fred   11  Lånfredagsgudstjänst från Elimkyrkan

            15  Andakt från Stadsparken

 Sönd   11  Påskdagsgudstjänst från Fristadskyrkan


 Videolänkar finns på www.kjulabaptistforsamling.se och på hemsidorna för Elimkyrkan och Fristadskyrkan


  

                      


                                               


T