Januari 2024

Tisd    23  kl 19  Bibelläsning och bön

Torsd  25  kl 14   Dagledigträff, B-G Backman

Tisd     30  kl 19  Bibelläsning och bön


Februari


Sönd  4  kl 11 Församlingens årsmöte 

Tisd    6  kl 19 Bibelläsning och bön hos Kerstin Bergström

Tisd   13  kl 19 Bibelläsning och bön

Torsd 15  kl 14 "Fortfarande på väg - visor som färdkost" Tomas Boström i S:t Eskilskyrkan

Sönd  18  kl 11 Gudstjänst, Simon Alander och Olivehällkören. Kyrkfika

Tisd    20  kl 19 Bibelläsning och bön

Tisd    27  kl 19 Bibelläsning och bön

Torsd  29  kl 14 Öppet hus i Församlingshemmet


Mars


Sönd    3  kl 10 Nattvardsgudstjänst

Tisd      5  kl 19  Bibelläsning och bön hos Kerstin Bergström

Tisd     12  kl 19  Bibelläsning och bön 

Torsd   14  kl 14  En resa i ord och ton med Håkan Isacsson i Elimkyrkan

Sönd    17  kl 10  Gudstjänst, Anders Göransson från Sv. Bibelsällskapet

Tisd      19  kl 19  Bibelläsning och bön

Torsd    21  kl 14  Dagledigträff

Tisd      26  kl 19  Bibelläsning och bön

Torsd    28  kl 19   Ekumenisk Getsemanekväll