JANUARI

 25 tisd       19  Bibelläsning och bön

 27 torsd     14  Öppet Hus för daglediga


FEBRUARI

13 sönd       10 Gudstjänst, Allan Ekstedt och Sångarbröderna

                          från Pingstkyrkan

27 sönd        10 Gudstjänst, Helena Wingbrant från Open Doors


MARS

 6 sönd          10 Nattvard. Församlingsmöte

13 sönd          10 Gudstjänst, Allan Ekstedt och Caroline Wedlund

27 sönd          10 Gudstjänst, Håkan Persson. Barnvälsignelse


Alla tisdagar kl 19 Bön och Bibelläsning
                   VÄLKOMMEN!

            

                      


                                               


T