April


14  kl 10  Församlingsmöte

18  kl  14  RPG i Johanneberg. Ukraina i våra hjärtan.

21  kl  10  Gudstjänst, Maria Öhrvall och Karolin Vedlund

25  kl   14  Dagledigträff i Församlingshemmet  


 Maj


12  kl  10 Ekumenisk gudstjänst vid Rördrommen

16  kl  14  RPG i Pingstkyrkan, Cello och piano.

26  kl  10  Gudstjänst


Juni 


 9  kl  10  Gudstjänst. Anders Sundström från Open doors.

                 Yvonne och Jonas Lundin

16  kl  10   Nattvardsgudstjänst. Församlingsmöte.

30  kl   10  Friluftsgudstjänst, Håkan Persson.