Kjula Baptistförsamling är en frikyrkoförsamling som bildades 1937 och som har sin samfundstillhörighet inom Evangeliska Frikyrkan.


Församlingen har ett 70-tal medlemmar och uttrycker sin självförståelse på följande sätt: ”Som församling är vi en del av Guds folk. Vi vill ära Gud och genom Jesus göra honom känd, trodd och älskad.”


Vår kyrkolokal finns i Kjula, mellan Eskilstuna och Strängnäs, där också merparten av våra medlemmar bor.  Vi firar gudstjänst (nästan) varje söndag klockan 10 (se program) – välkommen att delta!


Vi samarbetar mycket med församlingar inne i Eskilstuna och med Kafjärdens Församling här i bygden.


Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com