Glad påsk …. …


 hälsar vi varandra när påskveckan infinner sig. Då finns tid för ledighet både från arbete och skola - säkert en   välbehövlig avkoppling. Samtidigt är denna helg den kristna församlingens kanske viktigaste högtid. I kyrkorna   läses     bibeltexter som talar om Jesu död på korset men även texter som berättar att Jesus uppstod från det döda   på  tredje   dagen. Är det en glad helg vi firar med ett glatt budskap, i jämförelse med julen?


 Är det något att fira och glädja sig åt detta att Jesus avrättades på ett kors? Kanske inte. Avrättningen av Jesus var ett   exempel på vad som händer när ledare och beslutsfattare skräms av en välgörare som blivit populär hos den breda   folkmassan. Visst har det funnits ”goda människor” både före och efter Jesus som orättfärdigt röjts ur vägen på grund   av att den styrande gruppen i samhället fruktat den godes konkurrens.


 Bibeln säger att Jesus dog frivilligt på korset   för  att du och jag skulle få frid med Gud.


  Paulus säger i 2 Kor.5:19, 21 Gud var i Kristus och försonade världen med sig   själv. …. Han som inte visste av synd,   honom (Jesus) gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli   rättfärdiga inför Gud.


 Visst är det väl ett glatt budskap i detta att Jesus har betalt ett pris för mig. Därför kan jag   använda ordet ”förlåt” och   märka att det gör skillnad när jag har kommit på kant med någon. …


 men påskens största   och gladaste nyhet är ju att Jesus som den förste uppstått från döden och lever. Han har visat på   Guds makt över   döden och erbjuder oss ett evigt liv efter detta jordiska.


 Med detta som bakgrund vill jag tillönska dig en Glad Påsk


 Håkan Persson

            Tankar för kvartalet

Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com