När det omöjliga blev möjligt ....


... ja så kan vi summera händelseförloppet den första pingsthelgen. Det var en skrämd skara lärjungar, berättas det i Apostlagärningarna, som var

instängda av rädsla, för att deras mästare Jesus hade lämnat dem. Så händer det som gör det omöjliga möjligt. På Pingstdagen låter Gud löftet

om den helige Ande förverkligas. De rädda lärjungarna framträder inför  folkmassor som om detta var vant och inövat.


Sommaren i år börjar med detta firande i kyrkor och kapell att Gud gett den helige Ande till Jesusfolket. På många ställen i bibeln kallas Anden

också Hjälparen, för att det är den gudomliga hjälp människor behöver för ett liv enligt Guds plan.


Det omöjliga blev möjligt denna första pingst då det berättas hur olärda ynglingar kunde berätta om Guds gärningar genom Jesus på språk som

de ej studerat eller lärt in. Gud förmedlade den hjälp som behövdes för detta historiska skeende och berättelsen nådde alla som samlats till

högtiden från större delen av mellanöstern. Dessa reste tillbaka till sina hemtrakter, uppfyllda av denna märkliga händelse.


Gud vill vara närvarande i varje människas liv och hjälpa med det omöjliga så att det blir möjligt. Löftet gäller dig som vill vara en Jesu

efterföljare. Lika väl som vi bjuder in vänner till oss kan vi inbjuda den helige Ande att vara med oss.


Välkommen med i Jesu efterföljd.


Håkan Persson.


 

 

            Tankar för kvartalet

Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com