Juli

 

Sö 7 kl. 10.00 Gudstjänst hos Anderssons, Västertorpet.


Ti 9 kl. 19.00 Bön i kyrkan hos Kerstin Bergström, Kvarnvägen 20.


Ti 16 kl. 19.00 Bön i kyrkan


Ti 23 kl. 19.00 Bön i kyrkan


Ti 30 kl. 19.00 Bön i kyrkan


Augusti


Ti 6 kl. 19.00 Bön i kyrkan


Sö 11 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard.Håkan Persson


Ti 13 kl. 19.00 Besök av Isabelle och David.


Sö 18 kl. 10.00 Gudstjänst.Håkan Persson


Ti 20 kl. 19.00 Bön.


Sö 25 kl. 10.00 Gudstjänst.Ove Lindeskär.


Ti 27 kl. 19.00 Bön.


September


Sö 1 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard. Håkan Persson.


Ti 3 kl. 19.00 Bön i kyrkan.


Lö 7 kl. 09.30-13.30 Jäders marknad.


Sö 8 kl. 10.00 Gudstjänst.Skolpastor Bengt Göran Backman.


Ti 10 kl. 13.30 Sång på Tallgläntan.

kl. 19.00 Bön.


Sö 15 kl. 10.00 Gudstjänst med församlingsmöte.Håkan Persson.


Ti 17 kl. 19.00 Bön.


Ti 24 kl. 19.00 Bön.


To 26 kl. 14.00 Träff för daglediga i församlingshemmet.


Sö 29 kl. 17.00 Gudstjänst.Besök av missionär Patrick Ölund.


Oktober


Ti 1 kl. 19.00 Bön i kyrkan.


Sö 6 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard.Håkan Persson.


Ti 8 kl. 13.30 Sång på Tallgläntan.

kl. 19.00 Bön.


Söndagarna 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 22/9 hänvisas till övriga kyrkor.
Ev. Ändringar i programmet noteras i predikoturer alt. Församlingens hemsida.


Välkommen!
 

Kjula Baptistförsamling


  

                      


                                               


T       

  

Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com