T       

  

Kjula Baptistförsamling

April Sö 7 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard.Håkan Perssson

 

 Ti 9 kl. 13.30 Sång på Tallgläntan. kl. 19.00 Bön


 Sö 14 kl. 10.00 Gudstjänst.Håkan Persson. Församlingsmöte.


 Ti 16 kl. 19.00 Bön.


 Påsken firas tillsammans med församlingarna i   Fristadskyrkan och Elimkyrkan.


 To 18 kl. 19.00Getsemanekväll i Kjula. Sång, bibelläsning, nattvard.


 Fr 19 kl. 11.00 Långfredag i Fristadskyrkan.


 Sö 21 kl. 11.00 Påskdag i Elimkyrkan.


 Må 22 kl. 11.00 Sjukhuskyrkans gudstjänst i Ärla Pingstkyrka.


 Ti 23 kl. 19.00 Bön 

 

 To 25 kl. 14.00 Träff för daglediga i församlingshemmet.

 

 kl. 19.00   Sångövning inför Valborg.


  Lö 27 kl. 18.00 Cafékväll i Johanneberg, Gillberga.


 Ti 30 kl. 19.30 Valborgsfirande vid Kungsvallen.


Maj


 Sö 5 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard.Håkan Persson.


 Ti 7 kl. 19.00 Bön i kyrkan.


 Sö 12 kl.10.00 Gudstjänst vid Rördrommens fältstationtillsammans med   Kafjärdens församling.


 Ti 14 kl. 19.00 Bön kl.

 19.00 Ekumenisk församlingsledarträff i Elimkyrkan.


 Sö 19 kl. 10.00 Gudstjänst.Håkan Persson.


 Ti 21 kl. 13.30 Sång på Tallgläntan

 kl. 19.00 Bön.


 To 23 kl. 14.00 Träff för daglediga.


 Ti 28 kl. 19.00 Bön


Juni

 

 Sö 2 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard.


 Ti 4 kl. 19.00 Bön i kyrkan.


 To 6 Sveriges nationaldag. Utfärd till Hjälmargården. Detaljer meddelas   senare. Samling på gården kl. 11.00.


 Sö 9 kl. 10.00 Gudstjänst på pingstdagen. Håkan Persson.


 Ti 11 kl. 19.00 Bön Sö 16 kl. 10.00 Gudstjänst. Håkan Persson.   Församlingsmöte.


 Ti 18 kl. 19.00 Bön.  


 Fr 21 - sö 23 Midsommar med konferenser. Ti 25 kl. 19.00 Bön.


 Sö 30 kl. 10.00 Gudstjänst i det friahos Inga och Rune Onelöv, Husby.


Juli


 Ti 2 kl. 19.00 Bön i kyrkan


 Sö 7 kl. 10.00 Gudstjänst.


 Söndagarna 28/4 och 26/5 hänvisas till övriga kyrkor. Ev. ändringar i   programmet noteras i predikoturer alt. församlingens hemsida

Kjula Baptistförsamling  |  Högstenavägen 18, 635 06 Eskilstuna  | Tel. 016-914 10  | kjulabaptist@telia.com